سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران- اراک) 
استاد مدعو 
 
 
تدریس 
تدریس 
جامعة المصطفی(ص) العالمیة 
استاد مدعو 
1380/07/07 
ادامه دارد 
تدریس 
همکاری 
مرکز جامعة الزهراء(س) 
استاد مدعو 
 
 
تدریس 
همکاری 
موسسه‌ آموزشی‌، پژوهشی‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) - قم 
کارمند/دانش پژوه/استاد مدعو/پژوهش گر 
 
 
امور اداری/آموزش/تدریس/تحقیق 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
عضو هیات علمی دانش نامه پیامبر(ص)/ بخش تاریخ 
 
 
ارزیابی مقالات 
همکاری 
معاونت بین الملل حوزه های علمیه 
کارشناس 
 
ادامه دارد 
شرکت در برنامه های دانش افزائی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی(تهران- اراک) 
مدرس 
 
 
تاریخ و معارف اسلامی 
تدریس 
جامعه الزهراء- قم  
مدرس 
 
 
فرق و مذاهب اسلامی 
اداری 
مجمع جهانی اهل بیت(ع) 
دبیر شورای کتاب/ رئیس اداره اسناد و اطلاعات 
1380/01/01 
ادامه دارد 
امور پژوهشی و آموزشی و اداری