تست
40 بازدید
تاریخ ارائه : 10/28/2012 1:31:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بیداری اسلامی و ارتباط آن با خشونت وهابی ها

خبرگزاری فارس: غیر از انحرافات اساسى فرقه وهابیت که از آراء و پندارهاى پیشوایان سلفى‌گرى نشأت گرفته است، از سوى دیگر به عنوان ابزارى در دست استعمارگران و سیاست‌هاى شیطانى امریکا و انگلستان قرار دارد و یکى از عوامل اصلى ایجاد اختلاف و تفرقه میان مسلمانان به‌شمار می‌رود.