تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
تاریخ اسلام - تشیع 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)- قم 
0.00 
خارج